Pracujeme v souladu s předpisy o GDPR

Vaše osobní údaje jsou v absolutním bezpečí, zacházíme s Vašimi osobními údaji striktně v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  Číst více

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Přihlásit

Psaní diplomové práce podle IMRaD

IMRaD je jednoduchý systém písanie záverečných prác, ktorý zjednodušuje prácu

Čo je IMRaD?

IMRAD - písanie diplomovej práce

IMRaD – introduction, methods, results and discussion

IMRaD je úplne jednoduchá forma, respektíve systém, podľa ktorého je písanie diplomovej práce. Ide o systém, ktorého skratka v sebe zahŕňa:

 • čo budem v diplomovej práci zisťovať
 • ako to budem zisťovať
 • čo som zistil
 • aký význam má moje zistenie v diplomovej práci

Ak by sme to rozmenili na drobné, tak  skratka IMRaD v angličtine znamená: Introduction, Methods, Results and Discussion. V podstate, ako je vyššie uvedené ide o akýsi pilier diplomovej práce, ktorého ak sa budeme pridržiavať, tak naša diplomová práca by mala mať hlavu aj pätu.

 • Introduction – jedná sa o úvod do problematiky diplomovej práce, alebo tiež o výskumný problém, ďalej o vymedzenie a charakteristiky pojmov, ktoré súvisia s riešenou problematikou záverečnej práce, teoretický (sociálny, kultúrny, politický, ekonomický,…) rámec a stručný prehľad uskutočnených výskumov týkajúcich sa danej problematiky.
 • Methods – zvolenie vhodnej metódy diplomovej práce, jej formulácia a ciele výskumu, vzorka respondentov, výskumné hypotézy (príp. otázky), indikátory a premenné, organizácia (finančný a časový manažment) výskumu, výskumné metódy.
 • Results – ak v diplomovej práci prebehlo všetko podľa zvolenej metódy, nasleduje prezentácia výsledkov a overenie hypotéz. Ak by sa v záverečnej práci vyskytovali výskumné otázky, potom do výsledkovej časti diplomovej práce zahrnieme aj odpovede na tieto výskumné otázky.
 • Discussion – nakoniec, diplomová práca by mala obsahovať aj kritické zhodnotenie, argumentáciu a rekapituláciu výskumu, prípadne ďalšie návrhy a odporúčania pre prax.

IMRaD máme v malíčku…

V našej spoločnosti spolupracuje viac ako 160 odborných autorov, ktorí dokážu pripraviť pre Vás podklady pre záverečné práce, berúc do úvahy koncept IMRaD. Ak si neviete poradiť s diplomovou prácou, tak využite formulár pre objednávku, následne Vám zašleme cenovú ponuku a dohodneme podmienky spolupráce. Vaša diplomová práca tak dostane vzhľad, štylistiku a formátovanie vysokej úrovne.Uvedením telefónneho čísla

 • Vás môžeme kontaktovať pre upresnenie Vašej objednávky.
 • Dokážeme rýchlejšie vyriešiť Vaše požiadavky.
 • Vaša anonymita ostáva plne zachovaná.

Keď nezadáte telefón, budete môcť odoslať formulár až po zaškrtnutí políčka. Skontrolujte si aj SPAM, pretože Vám do pár minút zašleme na email potvrdenie o zadaní Vašej požiadavky.
Rozumiem