Pracujeme v souladu s předpisy o GDPR

Vaše osobní údaje jsou v absolutním bezpečí, zacházíme s Vašimi osobními údaji striktně v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  Číst více

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Přihlásit

Podmínky ochrany soukromí - úplné právní znění

Podmínky ochrany soukromí

Tyto podmínky ochrany soukromí vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme při poskytování našich služeb osobní údaje v rámci společností Axereal s.r.o., se sídlem Jedovnická 2347/6, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 08590958, registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 114353 (dále jen jako „Axereal“ nebo „my“).

Pro zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů nebo přijetí a vybavení žádostí dotčených osob použijte prosím níže uvedený kontaktní údaje: info@diplomky-bakalarky.cz

Korespondenční adresa: Axereal s.r.o., Jedovnická 2347/6, Líšeň, 628 00 Brno, Česká republika

 

Tyto podmínky ochrany soukromí slouží primárně ke splnění informačních povinností podle čl. 13 a 14 GDPR vůči dotčeným osobám, o kterých zpracováváme osobní údaje. Typicky jde zejména o naše zákazníky, spolupracovníky, autory podkladových materiálů, obchodní partnery a dodavatele. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně GDPR, které upravuje i Vaše práva jako dotčené osoby,[1] těmi ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů, které se na nás vztahují i ​​dalšími právními předpisy. V případě, že byste nerozuměli jakékoliv informaci a/nebo souhrnu informací uvedených v tomto dokumentu, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

Náš závazek pro ochranu soukromí:

Rozumíme postavení i situaci našich klientů, a proto nám obzvlášť záleží na maximální ochraně soukromí. Z uvedeného důvodu jsme vytvořili nejen moderní a funkční interní systém ochrany osobních údajů, ale jsme zároveň připraveni poskytovat naše služby i na zcela anonymní bázi. Objednávku si můžete vyplnit, aniž jste uvedli Vaše jméno nebo Vaši školu. Na komunikaci s námi Vám stačí pouze emailová adresa, kterou si můžete zřídit výhradně pro tento účel, přičemž nemusíte do domény elektronické adresy uvádět Vaše osobní údaje. My nikdy Vaši identitu od poskytovatele emailové služby zjišťovat nebudeme. Rovněž není nezbytné, abyste úhradu našich faktur realizovali přímo platbou z Vašeho běžného účtu, ale můžete provést i přímý vklad hotovosti na náš účet na pobočce jakékoli banky, přičemž Vaše osobní údaje zůstanou pouze bance realizující transakci a budou podléhat navíc i přísné ochraně bankovního tajemství. Ochranu Vašeho soukromí také podporujeme tím, že autorům nikdy neposkytujeme osobní údaje, resp. identitu našeho klienta, přičemž garantujeme autorům i našim zákazníkům anonymní komunikaci prostřednictvím systému integrovaného do portálu diplomky-bakalarky.cz

 

Na jaké účely a na základě jakých právních základů zpracováváme osobní údaje?

V případě, že jste náš zákazník nebo spolupracující autor můžeme o Vás zpracovávat Vaše osobní údaje na následující účely:

Poskytování služeb

Plnění smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pokud jde o fyzické osoby

Jako provozovatel zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavírání, změny a plnění smluv o dílo uzavřených prostřednictvím našich všeobecných obchodních podmínek[1] se zákazníky. Stejně zpracováváme i osobní údaje autorů, s nimiž uzavíráme smlouvy o dílo, a to i včetně předsmluvních vztahů. Součástí plnění smluvních vztahů je i pravidelné zasílání poptávek autorem na volné témata formou automatizovaného newsletteru, který však nelze považovat za formu přímé marketingové komunikace.

Vytváření seznamu nejlepších autorů

Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pokud jde o právnické osoby

Pro zvyšování motivace a odměňování našich nejlepších autorů vedeme pseudonymizovaný žebříček dostupný v části portálu diplomky-bakalarky.cz vyhrazeném pro přihlášených autorů, ve kterém mají možnost všichni přihlášení autoři vidět pseudonymizované údaje našich nejlepších autorů (např. Autor #624 a ilustrační obrázek (avatar) zvolený přímo autorem).

 

Pokud jste náš odběratel, smluvní partner, spotřebitel nebo návštěvník našich web stránek, příp. jiná fyzická osoba spojená s naší propagací a PR, můžeme o Vás zpracovávat osobní údaje na následující účely:

Cílení a personalizace obsahu reklamy

Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Cílení a personalizace reklam v online prostředí považujeme za náš oprávněný zájem, který realizujeme tím, že se snažíme lépe porozumět uživatelům našich web stránek, kteří mohou být našimi potenciálními zákazníky. Stejně chceme lépe rozumět trendům a očekáváním uživatelů web stránek při jejich používání. Dané zpracování může zahrnovat např. obecnou analýzu chování zákazníků pro lepší marketingové strategie, rozhodnutí nebo individualizovanější cílenou reklamu; cílené inzerování produktů nebo služeb; analýzu úspěšnosti různých marketingových kampaní; rozdělování uživatelů do více segmentů pro osobnější přímou marketingovou komunikaci (pokud jsou splněny podmínky pro přímou marketingovou komunikaci). V souladu s recitálem 47 GDPR mohou být účely přímého marketingu oprávněným zájmem. Pokud od nás v souvislosti se zpracováváním tzv. elektronických komunikačních metadat týkajících se používání Vašich zařízení nebo internetového prohlížeče vyžaduje právo udělení souhlasu (např. při určitých typech cookies), umožňujeme Vám udělit jednoznačným způsobem informovaný souhlas.

Zvyšování povědomí v online prostředí

Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo souhlas dotčené osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud provozujeme vlastní profily na sociálních sítích (Facebook, Youtube, Instagram) spoléháme se na náš oprávněný zájem spočívající ve zvyšování povědomí v online prostředí. Stejně bude moci docházet k určitému zpracovávání údajů při interakcích s ikonami a zásuvnými moduly (plug in) sociálních sítí jako Facebook, které jsou integrovány do našeho webu nebo při naší komunikaci přes sociální sítě  a/nebo aplikace integrované do našich stránek, včetně přidávání komentářů, přidávání digitálního obsahu, zda požadování různých informací přes kontaktní formuláře.

Při rozvíjení našich vztahů s veřejností a podpoře dobré pověsti našich společností a portálů, kde poskytujeme naše služby, můžeme publikovat různé tiskové zprávy, PR články, rozhovory, blogy či jiné propagační texty, ve kterých mohou být uvedeny i určité osobní údaje lidí, které přímo souvisejí s našimi úspěchy, sponzorstvím či jinými aktivitami, které považujeme za vhodné komunikovat směrem k veřejnosti.

Přes naše web stránky nás mohou různé fyzické osoby požádat o rozmanité informace, přičemž jde hlavně o otázky potenciálních klientů směřující k uzavření smlouvy (VOP). Pokud by nebylo možné takové zpracování v individuálních případech považovat za předsmluvní vztahy s dotyčnou osobou, považujeme poskytování informačního servisu na otázky a podněty dotčených osob za náš oprávněný zájem.

Plnění zákonných povinností

Splnění zákonné povinnosti podle Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Jde např. o zpracování osobních údajů při vyřizování žádostí dotčených osob podle GDPR, vyřizování reklamací, používání e-schránky v rámci e-governmentu při komunikaci s úřady apod.

Účetní a daňové účely (účetní agenda)

Plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Z předpisů v oblasti účetnictví a správy daní nám vyplývá povinnost zpracovávat osobní údaje obsažené např. v účetních dokladech, záznamech nebo podkladech (např. v rámci faktur).

Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda) -

Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a/nebo plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V některých případech musíme prokazovat, uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky soudní nebo mimosoudní cestou nebo musíme oznámit určité skutečnosti orgánům veřejné moci (např. exekutor, OČTK, soudy), což považujeme za náš oprávněný zájem. Takové zpracování zahrnuje typickou agendu právního oddělení včetně, komunikace nebo součinnosti s orgány veřejné moci, uplatňováním práv ve správních a jiných řízeních, na vyřizování dotčených osob, přípravou, kontrolou a uchováváním smluv, vymáháním pohledávek apod. Přehledné evidování naší smluvní agendy v rámci obecné právní agendy považujeme za náš oprávněný zájem. V rámci tohoto účelu tak můžeme zpracovávat i osobní údaje v rámci jakýchkoli smluv, které uzavíráme, plníme, měníme, ukončujeme či jinak uplatňujeme vůči různým fyzickými nebo právnickým osobám, se kterými máme smluvní či předsmluvní právní vztahy.

Bezpečnost osobních údajů a IT systémů

Plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Jako provozovatel máme ve smyslu GDPR povinnost zajistit přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Při zajišťování naší interní IT bezpečnosti můžeme zpracovávat osobní údaje nejen některých uživatelů našich IT systémů (např. při tzv. logování či při správě přístupových práv a rolí), ale i návštěvníky web stránek (např. blokování IP adres, z nichž probíhá kybernetický útok).

Statistické účely

Právní základ původních účelů ve smyslu Čl. 89 GDPR

 

V souladu s podmínkami čl. 89 GDPR zpracováváme osobní údaje získané na výše uvedené účely a na základě výše uvedených právních základů i pro statistické účely. Výsledkem takového zpracování nikdy nejsou osobní údaje, ale agregované/anonymní informace (jako např. kolik máme zákazníků nebo ekonomické statistiky).

Jaké jsou oprávněné zájmy, které při zpracovávání osobních údajů sledujeme?

Při následujících účelech spoléháme na právní základ oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Níže najdete bližší vysvětlení těchto účelů resp. oprávněných zájmů:

Cílení a personalizace reklamy

Používání analytických nástrojů pro lepší pochopení chování našich potenciálních zákazníků a/nebo spotřebitelů při používání našich web stránek považujeme za náš oprávněný zájem. Dané zpracování může zahrnovat např. obecnou analýzu chování zákazníků pro lepší marketingové strategie, rozhodnutí nebo individualizovanější cílenou reklamu; cílené inzerování produktů nebo služeb; analýza úspěšnosti různých marketingových kampaní; rozdělování uživatelů do více segmentů pro osobnější přímou marketingovou komunikaci (pokud jsou splněny podmínky pro přímou marketingovou komunikaci).

Zvyšování povědomí v online prostředí

Zpracovávání osobních údajů našich fanoušků či návštěvníků při profesionální správě našich profilů zřízených na sociálních sítích, včetně využívání služeb provozovatele sociální sítě na základě jeho smluvních podmínek považujeme za náš oprávněný zájem, který může být kombinován s Vaším souhlasem se zpracováním cookies, příp. jiných obdobných digitálních identifikátorů jako jsou pixely.

Za náš oprávněný zájem považujeme i zpracovávání osobních údajů při odpovídání na Vaše žádosti, dotazy a jiné formy rozmanitého charakteru, které jsou přijaty prostřednictvím online kontaktních formulářů integrovaných do našich stránek.

Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda)

V ojedinělých případech musíme prokazovat, uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky soudní nebo mimosoudní cestou nebo musíme oznámit určité skutečnosti orgánům veřejné moci, což považujeme za náš oprávněný zájem. Stejně přehledné evidování naší smluvní agendy v rámci obecné právní agendy považujeme za náš oprávněný zájem.

Vytváření seznamu nejlepších autorů

Získávání přehledu o výsledcích individuálních autorů pro potřeby zvyšování motivace zveřejňováním dosažených výsledků pro zvyšování výkonu a pracovní efektivity celého týmu považujeme za náš oprávněný zájem.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Zachovávání mlčenlivosti o osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme přijali interní politiku, díky které jsou Vaše osobní údaje sdíleny pouze s vyškolenými příjemci údajů, kteří byli pověřeni a zavázáni našimi pokyny a mlčenlivostí. Naši pověření spolupracovníci mohou mít přístup k osobním údajům výhradně na „need-to-know“ bázi, tzn. pouze oprávnění zaměstnanci konkrétního oddělení, se kterým souvisí zpracování osobních údajů, mohou mít oprávněný přístup, přičemž tento přístup je typicky omezen pozicí, funkcí a pracovní náplní konkrétního příjemce. Osobní údaje našich zákazníků, autorů, obchodních partnerů a jiných fyzických osob tvořících příslušný okruh dotčených osob poskytujeme pouze v nezbytné míře následujícími kategoriím příjemců osobních údajů:

- Společnostem, které se jako naši řádně prověření a právně zavázaní zprostředkovatelé podílejí na získávání a vyřizování objednávek našich klientů,

- prověřeným a řádně právně zavázaným zprostředkovatelům, zejména z oblasti účetnictví, a obchodním partnerům, kteří nám zprostředkovávají objednávky od zákazníků či profesionálním administrátorům systémů, s nimiž máme uzavřeny i smlouvy o spolupráci,

- našim profesionálním poradcům (např. advokátům, auditorům);

- poskytovatelům softwarového vybavení a cloudových služeb (např. MailChimp, Microsoft, Purechat);

- poskytovatelům analytických nástrojů pro vytváření statistických údajů (Google Analytics, Youtube)

- poskytovatelům reklamních systémů pro online marketing a tzv. PPC reklamní kampaně (Google Ad words)

- poskytovatelům technické (IT) podpory

- provozovatelům sociální sítě, na níž máme zřízený oficiální profesionálně administrovaný profil (Facebook);

- poštovním doručovatelům a kurýrním službám;

- zaměstnancům a řádně pověřeným příjemců údajů výše uvedených osob, kterým byly vydány pokyny podle čl. 29 GDPR

V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme prostředníka, vždy předem prověříme, zda zprostředkovatel splňuje požadavky organizačního a technického charakteru z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že na zpracování osobních údajů využíváme našich vlastních příjemců (interní personál naší společnosti), Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány na základě pověření a pokynů, které naše příjemce poučí nejen o interních pravidlech ochrany osobních údajů, ale také o jejich právní odpovědnosti za jejich porušování. Pokud jsme požádáni orgány veřejné moci o zpřístupnění Vašich osobních údajů, zkoumáme legislativou stanovené podmínky na jejich zpřístupnění a bez prověření, zda jsou splněny podmínky, Vaše osobní údaje neposkytujeme. V případě zájmu o informace týkající se našich aktuálních zprostředkovatelů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Do kterých zemí přenášíme Vaše osobní údaje?

Standardně (by default) omezujeme jakékoli přeshraniční přenosy osobních údajů do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko), pokud to není nezbytné. Nicméně, někteří naši subdodavatelé a výše uvedení příjemci osobních údajů mohou být usazeni nebo jejich servery se mohou nacházet ve Spojených státech amerických, které - jako takové - představují třetí zemi, která nezaručuje ochranu osobních údajů přiměřenou ochraně v EU. Nicméně, společnosti, které se certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanismu jsou podle rozhodnutí Komise EU považovány za poskytující přiměřenou ochranu osobních údajů jako v EU. Pokud přece jen provádíme předávání osobních údajů do třetích zemí, děláme tak pouze na základě rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti (jako např. EU-US Privacy Schield) nebo vyžadujeme splnění jiných záruk na ochranu osobních údajů (např. uzavření tzv. smluvních doložek).

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme maximálně do té doby, dokud je to nutné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají. Obecně, doba uchovávání vyplývá z právních předpisů. Pokud z právních předpisů nevyplývá, dobu uchovávání Vašich osobních údajů, vždy ve vztahu ke konkrétním účelům, určujeme my prostřednictvím naší skupinové interní politiky a/nebo našeho spisového plánu. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, po jeho odvolání jsme povinni osobní údaje dále nezpracovávat na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat na jiném právním základě, zvláště pokud jde o splnění zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávání osobních údajů na námi vymezené účely zpracování osobních údajů jsou následující:

Účel

Všeobecná doba uchovávání osobních údajů

Poskytování služeb

Do ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých vzájemných závazků

Vytváření seznamu nejlepších autorů

Po dobu trvání smluvního vztahu

Cílení a personalizace obsahu reklamy

 

Do podání námitky proti zpracování. V případě, že jde o zpracování na základě souhlasu, maximálně do doby jeho odvolání, příp. do zablokování souborů typu cookies

Zvyšování povědomí v online prostředí

 

Do podání námitky proti zpracování.

Plnění zákonných povinností

Do uplynutí příslušné zákonné lhůty nebo do uplynutí nároků zainteresovaných osob souvisejících s plněním povinností (např. 3 roky od vyřízení žádosti o výkon práva dotčené osoby podle GDPR)

Účetní a daňové účely (účetní agenda) 

Během deseti let následujících po účetním roce, kterého se účetní doklady, účetní knihy, seznamy účetních knih, seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek použitých v účetnictví, odpisový plán, soupisy inventarizační zápisy, účtový rozvrh týkají.

Prokazování, uplatnění nebo hájení právních nároků (právní agenda)

Do řádného pravomocného ukončení věci, včetně vyčerpání a/nebo promlčení nároku na podání řádných a mimořádných opravných prostředků, příp. do promlčení nároků a práv zúčastněných stran.

 

V případě evidence všeobecné smluvní agendy, 3 roky pro občanskoprávní smlouvy a 4 roky pro obchodní smlouvy od jejich skončení.

 

Bezpečnost osobních údajů a IT systémů

Maximálně 1 rok

Statistické účely

Během trvání zpracování osobních údajů pro jiné účely, přičemž nepotřebné údaje jsou po vyhotovení potřebných statistik anonymizované nebo odstraňovány.

Výše uvedené doby uchovávání stanoví pouze obecné doby, během nichž dochází ke zpracovávání osobních údajů na dané účely. Ve skutečnosti však přistupujeme k likvidaci nebo anonymizaci osobních údajů ještě před uplynutím těchto všeobecných dob, pokud dané osobní údaje již považujeme za nepotřebné z hlediska výše uvedených účelů zpracování. Naopak, v některých specifických situacích Vaše osobní údaje můžeme uchovávat déle, než je uvedeno výše, pokud tak vyžaduje právní předpis nebo náš oprávněný zájem. V případě zájmu o informace týkající se konkrétní retenční doby pro uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím naší odpovědné osoby.

Jak o Vás získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získání osobních údajů dobrovolné. Osobní údaje můžete naší společnosti poskytnout různými způsoby např.:

 • registrací na našich stránkách;
 • emailem;
 • poskytnutím ze strany našeho zprostředkovatele (např. zprostředkování objednávky od obchodního partnera);
 • v procesu uzavírání smlouvy s naší společností;
 • komunikací s Vámi;
 • účastí na aktivitách naší společnosti na sociální síti;
 • zadáváním a nahráváním dat a dokumentů do interního systému integrovaného do portálu diplomky-bakalarky.cz
 • odesláním kontaktního formuláře s Vašimi připomínkami, dotazy nebo otázkami.

Pokud jste nám neposkytli osobní údaje přímo, z jakého zdroje pocházejí?

V případě, že jste si objednali zadání nebo nás oslovili z jiného důvodu přes jiné web stránky, než je www.diplomky-bakalarky.cz, můžeme mít Vaše osobní údaje od našeho zprostředkovatele, se kterým obchodně spolupracujeme při získávání objednávek. V případě zájmu Vám rádi kdykoliv potvrdíme přesný zdroj, ze kterého máme Vaše osobní údaje, jelikož tento seznam našich zprostředkovatelů je dynamický a v průběhu času se mění.

V případě, že pracujete pro našeho dodavatele, Vaše osobní údaje můžeme získat i od Vašeho zaměstnavatele nebo od společnosti, pro kterou Vaše osobní údaje zpracováváme. Nejčastěji jde o případy, kdy s danou společností uzavíráme nebo vyjednáváme smluvní vztah nebo jeho podmínky. Pokud se získání osobních údajů týká smluvního vztahu, nejčastěji jde o smluvní požadavek nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů (ať už Vašich nebo Vašich kolegů), může mít negativní důsledky pro organizaci, kterou zastupujete, jelikož nemusí dojít k uzavření nebo realizaci smluvního vztahu. V případě, že jste členem statutárního orgánu organizace, která je naší stranou nebo se kterou jednáme o uzavření smluvního vztahu, Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů a registrů. Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme na žádný námi vymezený účel zpracování osobních údajů.

Jaká práva máte jako dotčená osoba?

„Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně profilování.“

 

„Právo namítat máte i vůči zpracovávání Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů, které sledujeme, jak jsou vysvětleny výše. Toto právo máte i vůči zpracovávání osobních údajů na právním základě veřejného zájmu, které však neprovádíme.“

 

V případě uplatnění tohoto práva Vám rádi prokážeme způsob, kterým jsme vyhodnotili tyto oprávněné zájmy jako převažující nad právy a svobodami dotčených osob.

GDPR stanoví obecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno, nakolik v konkrétním případě se mohou uplatnit výjimky, resp. některá práva jsou navázány na konkrétní podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a naší interní politiky pro vyřizování podnětů dotčených osob. Jako dotčená osoba máte zejména:

 • Právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR, které o Vás zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud o Vás zpracováváme nesprávně nebo neúplně osobní údaje;
 • Právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováváme nesprávné osobní údaje o Vás s ohledem na účel a okolnosti a nemůžete změnit takové osobní údaje prostřednictvím funkcí aplikace, účtu nebo webových stránek, můžete požádat o opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, přičemž Vám v případě potřeby můžeme zaslat doplňující prohlášení o opravě osobních údajů, kde uvedete, co požadujete opravit.

Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky nebo obrátit se se žalobou na příslušný soud. V každém případě doporučujeme jakékoli spory, dotazy nebo námitky řešit primárně komunikací s námi.

Dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování?

Ne, aktuálně neprovádíme takové zpracovatelské operace, na základě kterých by docházelo k přijímání rozhodnutí s právním účinkem nebo jiným podstatným vlivem na Vaši osobu, které by byly založeny výhradně na plně automatizované zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 22 GDPR.

Externí web stránky

Naše web stránky mohou obsahovat odkazy (linky) na jiné stránky a/nebo služby jiných poskytovatelů. Nejsme zodpovědní za obsah a správu web stránek či služeb jiných Poskytovatelů, na které odkazujeme. Tyto podmínky ochrany soukromí se nevztahují na zpracování osobních údajů v rámci Vašeho pohybu na jiných stránkách.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Je naší povinností chránit Vaše osobní údaje přiměřeným způsobem a z tohoto důvodu jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. Naše společnost implementovala obecně akceptované technické a organizační standardy za účelem zachování bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů zejména před jejich ztrátou, zneužitím, neautorizované úpravě, zničením nebo jiným dopadem na práva a svobody dotčených osob. V situacích, kdy se přenášejí citlivá data, používáme šifrovací technologie. Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech nebo serverech provozovatelů našich webů. V případě použití analytických nástrojů třetích stran, jsou data uložena na serverech třetích stran (viz cookies).

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání web stránky např. tím, že umožňují rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti web stránky nebo způsobu jejího využívání pro její uživatelské zlepšování. Naše webová stránka používá cookies  zejména pro účely měření její návštěvnosti. Ukládání těchto souborů do Vašeho zařízení můžete kdykoliv zabránit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Nastavení Vašeho prohlížeče je ve smyslu § 55 odst. 5 Zákona o elektronických komunikacích považováno za Váš souhlas s používáním cookies na naší stránce.

Na našich stránkách používáme tyto Cookies

Název cookies

Účel používání

Poskytovatel

Doba používání

Typ

Device_view

Jde o nezbytné cookies, které umožňují fungovat běžným funkcím webové stránky, jako navigace nebo bezpečný přístup, k částem web stránky. Web stránka bez těchto cookies nemůže žádné fungovat.

diplomky-bakalarky.cz - webserver

27 dní

HTTP

Phpsessid

Umožňuje spojení a vyhodnocování požadavků uživatele při zadávání požadavků na web

diplomky-bakalarky.cz - webserver

9 dní

HTTP

_ga

Registruje unikátní ID, které se používá k vytváření statistik o používání web stránky uživatelem. Slouží výlučně na anonymní agregaci statistických údajů, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci používají naše stránky.

 

diplomky-bakalarky.cz

2 roky

HTTP

_gat

Používá se na zrychlení výpočtů na straně Google Analytics. Slouží na zpracování statistických údajů o používání naší web stránky.

 

diplomky-bakalarky.cz

1 den

HTTP

_gid

Registruje unikátní ID, které se používá k vytváření statistik o používání web stránky uživatelem. Slouží výlučně na anonymní agregaci statistických údajů, které nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci používají naše web stránky

diplomky-bakalarky.cz

1 den

HTTP

collect

Používá se pro předávání údajů do služby Google Analytics o uživatelově zařízení a chování na našem webu, přičemž sleduje uživatele přes zařízení a marketingové kanály.

Google Analytics

Po dobu spojení

Pixel

ads/ga-audiences

Využívá ho služba Google Ad Words na znovu oslovení návštěvníků web stránky, u kterých je pravděpodobné, že by mohli být konvertování na zákazníky na základě jejich chování na web stránce

Google.com

Po dobu spojení

Pixel

GPS

Registruje unikátní ID pro mobilní zařízení, aby byl schopen sledovat zařízení na základě přibližné geografické GPS polohy tohoto zařízení

Youtube

1 den

HTTP

IDE

Slouží na vyhodnocování efektivity PPC reklamních kampaní

Google/doubleclick.net

1 rok

HTTP

Pref

Slouží na statistické účely

Youtube

1 rok

HTTP

test_cookie

Slouží na kontrolu toho, zda prohlížeč podporuje cookies

doubleclick.net

1 den

 

VISITOR_INFO1_LIVE

Optimalizuje zobrazování videa z YouTube na web stránkách

Youtube

179 dní

HTTP

_PCCID

Slouží na podporu interního komunikačního systému autorů a zákazníků

Purechat.com

5 let

HTTP

_PCCSID_120927

Slouží na podporu interního komunikačního systému autorů a zákazníků

Purechat.com

1 den

HTTP

Další tzv. first party cookies

Slouží na podporu správného fungování různých funkcionalit interního systému na management objednávek, interní komunikaci či vedení žebříčku nejúspěšnějších autorů, který je integrován do portálu diplomky-bakalarky.cz

diplomky-bakalarky.cz

Trvalo během přihlášení

HTML

Google Analytics

Tato služba od Google Inc. je analytický nástroj, který ukládáním informací do souborů cookie, umožňuje generovat statistické výstupy o návštěvnosti našich stránek. Tato Funkcionalita není nezbytná pro prohlížení a slouží nám na monitoring provozu webu a její zlepšování.

Při využívání Google Analytics nezpracováváme žádné osobní údaje a ani jiné identifikátory využitelné na nepřímou identifikaci (např. IP adresu) dotčených osob. To však neznamená, že tímto způsobem nedochází ke zpracovávání Vašich osobních údajů společností Google Inc., která je provozovatelem služby Google Analytics.

Hlavní soubor cookie, který používá služba Google Analytics, je soubor__ga. Více o typech cookies, které používá Google Inc. se můžete dozvědět zde: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Kromě vytváření přehledů o statistikách využití našich webových stránek je možné službu Google Analytics společně s některými soubory cookie pro reklamy použít k zobrazování relevantnějších reklam od Google Inc. (Vycházejících z historie vyhledávání a aktivit na našem webu) jakož i na měření interakcí se zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vašeho chování na našich stránkách také využívá soubory typu cookies, které se ukládají v zařízení koncového uživatele webové stránky (počítač, tablet, smartphone). Google anonymizuje část IP adresy vázající se k zařízení koncového uživatele naší webové stránky ihned při jejím získávání, čímž se posiluje ochrana Vašeho soukromí. Google Inc. využívá informace získané během používání webové stránky, aby vyhodnotil Vaše používání naší webové stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webové stránce a poskytl nám další služby spojené s používáním naší webové stránky a používáním internetu. Tomuto zpracování údajů službou Google Analytics lze zabránit vhodným nastavením internetového prohlížeče, do kterého nainstalujete zásuvný modul (add on) prohlížeče dostupný prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Po kliknutí na uvedený odkaz se uloží do Vašeho internetového prohlížeče soubor cookie opt-out, který zabrání budoucímu získávání údajů při návštěvě našich webových stránek.

Bližší informace o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů společností Google Inc. při používání služby Google Analytics si můžete přečíst v Podmínkách ochrany soukromí, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Sociální sítě

Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes které spolu komunikujeme. Naše podmínky ochrany soukromí vysvětlují jen základní otázky týkající se správy našich profilů nebo profilů našich klientů. Máme pouze typické administrátorská oprávnění při zpracovávání Vašich osobních údajů přes naše profily zřízené na sociálních sítích. Předpokládáme, že používáním sociálních sítí rozumíte, že Vaše osobní údaje jsou primárně zpracovávané poskytovateli platforem sociálních sítí (jako Facebook Youtube, Instagram) a že nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich osobních údajů třetím stranám a přeshraničním přenosem do třetích zemí, které provádějí daní poskytovatelé platforem sociálních sítí, nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za něj. Bližší informace o zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí naleznete v níže uvedeném popisu konkrétních služeb, které můžeme využívat při profesionálním používání sociálních sítí a při správě našich profilů, které máme zřízené na sociálních sítích.

Facebook

Na naší webové stránce jsou integrovány doplňky pro sociální média („doplňky") sociální sítě Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook"). Poznáte je podle loga Facebook na webové stránce. Při návštěvě naší webové stránky dostane Facebook informace, že jste navštívili webovou stránku se svou IP adresou. Pokud kliknete na ikonu Facebooku dostupnou na našem webu, přičemž jste zároveň přihlášeni a/nebo registrovaní ke svému účtu na Facebooku, obsah webové stránky se přesměruje na váš profil na Facebooku. Následně může Facebook vaši návštěvu webové stránky přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda máte účet na Facebooku nebo ne. Upozorňujeme Vás, že při využívání našeho webu nemá žádný vliv na zjišťované údaje a procesy zpracování údajů, a také nám není znám celkový rozsah zjišťovaných údajů, účel zpracování resp. lhůty uložení těchto údajů. Facebook ukládá získané údaje o vás jako uživatelské profily a používá je pro vlastní účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo přizpůsobení svých služeb a nástrojem registrovaným uživatelům. Takové hodnocení se provádí zejména s cílem informovat ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte nárok vznést proti vytváření takových uživatelských profilů, přičemž s námitkou se musíte obrátit na společnost Facebook. Po skončení používání Facebooku doporučujeme vždy se odhlásit zejména z toho důvodu, abyste se vyhnuli přiřazení vaší činnosti na internetu k vašemu profilu. Další informace o účelu a rozsahu zjišťování a zpracování údajů prostřednictvím společnosti Facebook získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Rádi bychom Vás také informovali, že můžeme využívat služby poskytované společností Facebook Ireland Limited, které jsou označeny jako „data file custom audiences“ - správa publika pro realizování reklamních kampaní, přičemž může docházet ke spojování námi zpracovávaných dat s osobními údaji zpracovanými v databázích Facebooku a služby „measurment and analytics“, v jejímž rámci Facebook zpracovává v našem jménu osobní údaje s cílem měřit výkonnost a dosah našich reklamních kampaní a poskytovat nám přehledy uživatelů, kteří viděli a reagovali na náš reklamní obsah. K tomuto zpracovávání Vašich osobních údajů tedy může dojít v případě, že v rámci užívání Vašeho uživatelského profilu zřízeného na Facebooku budete provádět interakce s našim reklamním obsahem nebo s našimi webstránky. V takových případech využíváme společnost Facebook jako zprostředkovatele, přičemž se na zpracovávání Vašich osobních údajů vztahují následující právní záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V případě, že Vám výše vysvětlené zpracovávání osobních údajů překáží, můžete vůči němu namítat nebo můžete využít i dostupné samoregulační nástroje vyvinuté pro sektor online marketingu, které jsou dostupné zde: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/. Tyto online dostupné nástroje Vám umožní ve svém prohlížeči automatizovaně identifikovat digitální identifikátory třetích stran (včetně těch od Facebooku) a vymazat je, čímž zamezíte i případnému zpracovávání Vašich osobních údajů.

Změna podmínek ochrany soukromí

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem, na tuto změnu Vás upozorníme např. obecným oznámením na těchto stránkách nebo zvláštním oznámením prostřednictvím emailu.

Vedení společnosti Axereal, s.r.o.

Brno, 02. května 2018